שתלים דנטליים

שתל I.C.E Alpha-Bio

שתל הI.C.E- מהווה פתרון עדכני וחדשני הודות לעיצובו המוקפד, השגת תוצאות אסתטיות מיטביות, יציבות גבוהה ושימוש יעיל ופשוט

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 780001000
שתל ICE קוטר 37 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001000
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001001
שתל ICE קוטר 37 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001001
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001010
שתל ICE קוטר 375 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001010
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001011
שתל ICE קוטר 375 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001011
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001013
שתל ICE קוטר 375 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001013
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001016
שתל ICE קוטר 375 אורך 16ממ
מספר קטלוג: 780001016
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001018
שתל ICE קוטר 375 אורך 8 ממ
מספר קטלוג: 780001018
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001020
שתל ICE קוטר 42 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001020
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001003
שתל ICE קוטר 37 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001003
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001021
שתל ICE קוטר 42 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001021
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001056
שתל ICE קוטר 42 אורך 6ממ
מספר קטלוג: 780001056
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001038
שתל ICE קוטר 465 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001038
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001023
שתל ICE קוטר42 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001023
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001026
שתל ICE קוטר42 אורך 16ממ
מספר קטלוג: 780001026
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001006
שתל ICE קוטר42 אורך 6ממ
מספר קטלוג: 780001006
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001028
שתל ICE קוטר42 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001028
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001030
שתל ICE קוטר465 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001030
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001031
שתל ICE קוטר465 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001031
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001033
שתל ICE קוטר465 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001033
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001040
שתל ICE קוטר53 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001040
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001041
שתל ICE קוטר53 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001041
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001043
שתל ICE קוטר53 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001043
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001048
שתל ICE קוטר53 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001048
סה"כ: 190

שתל DFI -חברת Alpha -Bio

שתל DFI בעל ההתאמה הכפולה
 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 780001260
שתל DFI 3.75/10
מספר קטלוג: 780001260
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001261
שתל DFI 3.75/11.5
מספר קטלוג: 780001261
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001263
שתל DFI 3.75/13
מספר קטלוג: 780001263
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001266
שתל DFI 3.75/16
מספר קטלוג: 780001266
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001268
שתל DFI 3.75/8
מספר קטלוג: 780001268
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001270
שתל DFI 4.2/10
מספר קטלוג: 780001270
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001271
שתל 4.2/11.5 DFI
מספר קטלוג: 780001271
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001273
שתל DFI 4.2/13
מספר קטלוג: 780001273
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001276
שתל DFI 4.2/16
מספר קטלוג: 780001276
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001278
שתל DFI 4.2/8
מספר קטלוג: 780001278
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001280
שתל DFI 3.3/10
מספר קטלוג: 780001280
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001281
שתל DFI 3.3/11.5
מספר קטלוג: 780001281
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001283
שתל DFI 3.3/13
מספר קטלוג: 780001283
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001286
שתל DFI 3.3/16
מספר קטלוג: 780001286
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001288
שתל DFI 3.3/8
מספר קטלוג: 780001288
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001290
שתל 5/10 DFI
מספר קטלוג: 780001290
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001291
שתל 5/11.5 DFI
מספר קטלוג: 780001291
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001293
שתל DFI 5/13
מספר קטלוג: 780001293
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001296
שתל DFI 5/16
מספר קטלוג: 780001296
סה"כ: 190
מספר קטלוג: 780001298
שתל 5/8 DFI
מספר קטלוג: 780001298
סה"כ: 190

שתל SPI - חברת Alpha-Bio

שתל הספירלי של חברת אלפא ביו
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 780001308
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/8
מספר קטלוג: 780001308
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001300
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/10
מספר קטלוג: 780001300
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001301
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/115
מספר קטלוג: 780001301
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001303
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/13
מספר קטלוג: 780001303
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001306
שתל Alpha - Bio SPI 3.3/16
מספר קטלוג: 780001306
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001358
שתל Alpha - Bio SPI 3.75/8
מספר קטלוג: 780001358
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001350
שתל 3.75/10 SPI
מספר קטלוג: 780001350
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001351
שתל 3.75/11.5 SPI
מספר קטלוג: 780001351
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001353
שתל 3.75/13 SPI
מספר קטלוג: 780001353
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001356
שתל 3.75/16 SPI
מספר קטלוג: 780001356
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001338
שתל Alpha - Bio SPI 4.2/8
מספר קטלוג: 780001338
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001330
שתל 4.2/10 SPI
מספר קטלוג: 780001330
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001331
שתל 4.2/11.5 SPI
מספר קטלוג: 780001331
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001333
שתל 4.2/13 SPI
מספר קטלוג: 780001333
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001336
שתל 4.2/16 SPI
מספר קטלוג: 780001336
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001348
שתל Alpha - Bio SPI 5/8
מספר קטלוג: 780001348
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001340
שתל 5/10 SPI
מספר קטלוג: 780001340
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001341
שתל 5/11.5 SPI
מספר קטלוג: 780001341
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001343
שתל 5/13 SPI
מספר קטלוג: 780001343
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001346
שתל SPI 5/16
מספר קטלוג: 780001346
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001368
שתל Alpha - Bio SPI 6/8
מספר קטלוג: 780001368
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001360
שתל SPI 6/10
מספר קטלוג: 780001360
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001361
שתל 6/11.5 SPI
מספר קטלוג: 780001361
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001363
שתל SPI 6/13
מספר קטלוג: 780001363
סה"כ: 220
מספר קטלוג: 780001366
שתל Alpha Bio SPI 6/16
מספר קטלוג: 780001366
סה"כ: 220
מחבר כדורי זויתי TBAB2
210
מחבר כדורי 3ממ TB3MM
105
מבנה טיטניום  Alph - Bio TLA 25
72
מבנה  טיטניום  Alpha - Bio TLA15
72
מבנה משושה פנימי Alpha - Bio TLA
72
מקדח אלפא ביו קוטר 32 מ"מ BD
200
מקדח אלפא ביו קוטר 28 מ"מ BD
200
מקדח אלפא ביו קוטר 24 מ"מ BD
200
מקדח אלפא ביו קוטר 20 מ"מ BD
200