סט  כתרים  פדו
סט כתרים פדו
מספר קטלוג: 43915100
סט כתרים פדו של חברת 3M,הסט מגיע באריזה מסודרת לפי שמות וגדלים ובעלת מכסה השומר על הכתרים.
1310
סט כתרים איזופורם MOLAR     3 M
סט כתרים איזופורם MOLAR 3 M
מספר קטלוג: 43000MC64
סט כתרים איזופרם של חברת 3M,הסט מגיע באריזה מסודרת לפי שמות וגדלים ובעלת מכסה השומר על הכתרים.
965
סט כתרים יון  C180
סט כתרים יון C180
מספר קטלוג: 43000C180
סט כתרים יון של חברת 3M,הסט מגיע באריזה מסודרת לפי שמות וגדלים ובעלת מכסה השומר על הכתרים.
1355
סט כתרים ניכרו ND-96
סט כתרים ניכרו ND-96
מספר קטלוג: 43000ND96
סט כתרים ניכרו של חברת 3M,הסט מגיע באריזה מסודרת לפי שמות וגדלים ובעלת מכסה השומר על הכתרים.
1897

פרוטמפ קראון

כתרי פרוטמפ, כתרים זמניים אחוריים
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 4300050616
פרוטמפ קראון - Bicuspid Lower
מספר קטלוג: 4300050616
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050614
פרוטמפ קראון - Bicuspid Upper Large
מספר קטלוג: 4300050614
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050615
פרוטמפ קראון - Bicuspid Upper Small
מספר קטלוג: 4300050615
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050617
פרוטמפ קראון - Cuspid Large
מספר קטלוג: 4300050617
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050618
פרוטמפ קראון - Cuspid Small
מספר קטלוג: 4300050618
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050612
פרוטמפ קראון - Molar Lower Large
מספר קטלוג: 4300050612
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050613
פרוטמפ קראון - Molar Lower Small
מספר קטלוג: 4300050613
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050610
פרוטמפ קראון - Molar Upper Large
מספר קטלוג: 4300050610
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050611
פרוטמפ קראון - Molar Upper Small
מספר קטלוג: 4300050611
סה"כ: 158
מספר קטלוג: 4300050600
פרוטמפ קראון - סט כתרים גדול
מספר קטלוג: 4300050600
פרוטמפ קראון הינו סט כתרים זמניים מוכנים מקומפוזיט להתאמה
אופתימלית, חזקים , נוחים ועיבידו מהיר תוך 4 דקות .
הסט מכיל 42 כתרים ב 9 גדלים שונים .
 
סה"כ: 1178
מספר קטלוג: 43000506000TK
פרוטמפ קראון - סט כתרים קטן
מספר קטלוג: 43000506000TK
פרוטמפ קראון הינו סט כתרים זמניים מוכנים מקומפוזיט להתאמה
אופתימלית, חזקים , נוחים ועיבידו מהיר תוך 4 דקות .
הסט מכיל 16 כתרים ב 5 גדלים שונים .
 
סה"כ: 413

כתרים איזופורם

כתרים מסוג איזו פורם,  5 יח' בקופסא
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 430000L60
כתרים איזופורם (5) L60
מספר קטלוג: 430000L60
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L61
כתרים איזופורם (5) L61
מספר קטלוג: 430000L61
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L62
כתרים איזופורם (5) L62
מספר קטלוג: 430000L62
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L63
כתרים איזופורם (5) L63
מספר קטלוג: 430000L63
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L64
כתרים איזופורם (5) L64
מספר קטלוג: 430000L64
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L65
כתרים איזופורם (5) L65
מספר קטלוג: 430000L65
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L66
כתרים איזופורם (5) L66
מספר קטלוג: 430000L66
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L67
כתרים איזופורם (5) L67
מספר קטלוג: 430000L67
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L68
כתרים איזופורם (5) L68
מספר קטלוג: 430000L68
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L69
כתרים איזופורם (5) L69
מספר קטלוג: 430000L69
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L70
כתרים איזופורם (5) L70
מספר קטלוג: 430000L70
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L71
כתרים איזופורם (5) L71
מספר קטלוג: 430000L71
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L72
כתרים איזופורם (5) L72
מספר קטלוג: 430000L72
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L73
כתרים איזופורם (5) L73
מספר קטלוג: 430000L73
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L74
כתרים איזופורם (5) L74
מספר קטלוג: 430000L74
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L75
כתרים איזופורם (5) L75
מספר קטלוג: 430000L75
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L76
כתרים איזופורם (5) L76
מספר קטלוג: 430000L76
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L77
כתרים איזופורם (5) L77
מספר קטלוג: 430000L77
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L78
כתרים איזופורם (5) L78
מספר קטלוג: 430000L78
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000L79
כתרים איזופורם (5) L79
מספר קטלוג: 430000L79
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U60
כתרים איזופורם (5) U60
מספר קטלוג: 430000U60
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U61
כתרים איזופורם (5) U61
מספר קטלוג: 430000U61
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U62
כתרים איזופורם (5) U62
מספר קטלוג: 430000U62
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U63
כתרים איזופורם (5) U63
מספר קטלוג: 430000U63
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U64
כתרים איזופורם (5) U64
מספר קטלוג: 430000U64
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U65
כתרים איזופורם (5) U65
מספר קטלוג: 430000U65
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U66
כתרים איזופורם (5) U66
מספר קטלוג: 430000U66
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U67
כתרים איזופורם (5) U67
מספר קטלוג: 430000U67
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U68
כתרים איזופורם (5) U68
מספר קטלוג: 430000U68
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U69
כתרים איזופורם (5) U69
מספר קטלוג: 430000U69
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U70
כתרים איזופורם (5) U70
מספר קטלוג: 430000U70
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U71
כתרים איזופורם (5) U71
מספר קטלוג: 430000U71
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U72
כתרים איזופורם (5) U72
מספר קטלוג: 430000U72
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U73
כתרים איזופורם (5) U73
מספר קטלוג: 430000U73
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U74
כתרים איזופורם (5) U74
מספר קטלוג: 430000U74
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U75
כתרים איזופורם (5) U75
מספר קטלוג: 430000U75
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U76
כתרים איזופורם (5) U76
מספר קטלוג: 430000U76
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U77
כתרים איזופורם (5) U77
מספר קטלוג: 430000U77
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U78
כתרים איזופורם (5) U78
מספר קטלוג: 430000U78
סה"כ: 60
מספר קטלוג: 430000U79
כתרים איזופורם (5) U79
מספר קטלוג: 430000U79
סה"כ: 60

כתרים יון

כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
כמות :5 יחידות בקופסא
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 430000P10
כתרים יון (5) מס' 10
מספר קטלוג: 430000P10
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P100
כתרים יון (5) מס' 100
מספר קטלוג: 43000P100
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P101
כתרים יון (5) מס' 101
מספר קטלוג: 43000P101
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P102
כתרים יון (5) מס' 102
מספר קטלוג: 43000P102
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P103
כתרים יון (5) מס' 103
מספר קטלוג: 43000P103
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P11
כתרים יון (5) מס' 11
מספר קטלוג: 430000P11
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P12
כתרים יון (5) מס' 12
מספר קטלוג: 430000P12
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P13
כתרים יון (5) מס' 13
מספר קטלוג: 430000P13
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P14
כתרים יון (5) מס' 14
מספר קטלוג: 430000P14
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P15
כתרים יון (5) מס' 15
מספר קטלוג: 430000P15
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 430000P16
כתרים יון (5) מס' 16
מספר קטלוג: 430000P16
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 430000P17
כתרים יון (5) מס' 17
מספר קטלוג: 430000P17
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P18
כתרים יון (5) מס' 18
מספר קטלוג: 430000P18
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P19
כתרים יון (5) מס' 19
מספר קטלוג: 430000P19
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P20
כתרים יון (5) מס' 20
מספר קטלוג: 430000P20
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P200
כתרים יון (5) מס' 200
מספר קטלוג: 43000P200
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P21
כתרים יון (5) מס' 21
מספר קטלוג: 430000P21
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P22
כתרים יון (5) מס' 22
מספר קטלוג: 430000P22
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P23
כתרים יון (5) מס' 23
מספר קטלוג: 430000P23
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P24
כתרים יון (5) מס' 24
מספר קטלוג: 430000P24
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P25
כתרים יון (5) מס' 25
מספר קטלוג: 430000P25
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P26
כתרים יון (5) מס' 26
מספר קטלוג: 430000P26
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P27
כתרים יון (5) מס' 27
מספר קטלוג: 430000P27
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P28
כתרים יון (5) מס' 28
מספר קטלוג: 430000P28
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P29
כתרים יון (5) מס' 29
מספר קטלוג: 430000P29
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P30
כתרים יון (5) מס' 30
מספר קטלוג: 430000P30
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P300
כתרים יון (5) מס' 300
מספר קטלוג: 43000P300
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P301
כתרים יון (5) מס' 301
מספר קטלוג: 43000P301
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P302
כתרים יון (5) מס' 302
מספר קטלוג: 43000P302
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 43000P303
כתרים יון (5) מס' 303
מספר קטלוג: 43000P303
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P31
כתרים יון (5) מס' 31
מספר קטלוג: 430000P31
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P32
כתרים יון (5) מס' 32
מספר קטלוג: 430000P32
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P33
כתרים יון (5) מס' 33
מספר קטלוג: 430000P33
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P34
כתרים יון (5) מס' 34
מספר קטלוג: 430000P34
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P35
כתרים יון (5) מס' 35
מספר קטלוג: 430000P35
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P36
כתרים יון (5) מס' 36
מספר קטלוג: 430000P36
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P37
כתרים יון (5) מס' 37
מספר קטלוג: 430000P37
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P38
כתרים יון (5) מס' 38
מספר קטלוג: 430000P38
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P39
כתרים יון (5) מס' 39
מספר קטלוג: 430000P39
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P40
כתרים יון (5) מס' 40
מספר קטלוג: 430000P40
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P41
כתרים יון (5) מס' 41
מספר קטלוג: 430000P41
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P42
כתרים יון (5) מס' 42
מספר קטלוג: 430000P42
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P43
כתרים יון (5) מס' 43
מספר קטלוג: 430000P43
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P44
כתרים יון (5) מס' 44
מספר קטלוג: 430000P44
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P50
כתרים יון (5) מס' 50
מספר קטלוג: 430000P50
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P51
כתרים יון (5) מס' 51
מספר קטלוג: 430000P51
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P52
כתרים יון (5) מס' 52
מספר קטלוג: 430000P52
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P53
כתרים יון (5) מס' 53
מספר קטלוג: 430000P53
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P54
כתרים יון (5) מס' 54
מספר קטלוג: 430000P54
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P60
כתרים יון (5) מס' 60
מספר קטלוג: 430000P60
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P61
כתרים יון (5) מס' 61
מספר קטלוג: 430000P61
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P62
כתרים יון (5) מס' 62
מספר קטלוג: 430000P62
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P63
כתרים יון (5) מס' 63
מספר קטלוג: 430000P63
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P64
כתרים יון (5) מס' 64
מספר קטלוג: 430000P64
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P65
כתרים יון (5) מס' 65
מספר קטלוג: 430000P65
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P66
כתרים יון (5) מס' 66
מספר קטלוג: 430000P66
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P67
כתרים יון (5) מס' 67
מספר קטלוג: 430000P67
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P68
כתרים יון (5) מס' 68
מספר קטלוג: 430000P68
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32
מספר קטלוג: 430000P69
כתרים יון (5) מס' 69
מספר קטלוג: 430000P69
כתרים זמניים של חברת 3M/ESPE המגיעים בגדלים שונים .
סה"כ: 32

כתרים ניכרו

כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M-ESPE 
כמות : 5 יחידות בקופסא
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 43000DUR4
כתרים ניכרו (2) DUR4
מספר קטלוג: 43000DUR4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLL3
כתרים ניכרו (5) DLL3
מספר קטלוג: 43000DLL3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLL4
כתרים ניכרו (5) DLL4
מספר קטלוג: 43000DLL4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLL5
כתרים ניכרו (5) DLL5
מספר קטלוג: 43000DLL5
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLL6
כתרים ניכרו (5) DLL6
מספר קטלוג: 43000DLL6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLL7
כתרים ניכרו (5) DLL7
מספר קטלוג: 43000DLL7
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLR2
כתרים ניכרו (5) DLR2
מספר קטלוג: 43000DLR2
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLR3
כתרים ניכרו (5) DLR3
מספר קטלוג: 43000DLR3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLR4
כתרים ניכרו (5) DLR4
מספר קטלוג: 43000DLR4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLR5
כתרים ניכרו (5) DLR5
מספר קטלוג: 43000DLR5
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLR6
כתרים ניכרו (5) DLR6
מספר קטלוג: 43000DLR6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DLR7
כתרים ניכרו (5) DLR7
מספר קטלוג: 43000DLR7
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUL2
כתרים ניכרו (5) DUL2
מספר קטלוג: 43000DUL2
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUL3
כתרים ניכרו (5) DUL3
מספר קטלוג: 43000DUL3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUL4
כתרים ניכרו (5) DUL4
מספר קטלוג: 43000DUL4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUL6
כתרים ניכרו (5) DUL6
מספר קטלוג: 43000DUL6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUL7
כתרים ניכרו (5) DUL7
מספר קטלוג: 43000DUL7
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUR2
כתרים ניכרו (5) DUR2
מספר קטלוג: 43000DUR2
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUR3
כתרים ניכרו (5) DUR3
מספר קטלוג: 43000DUR3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUR5
כתרים ניכרו (5) DUR5
מספר קטלוג: 43000DUR5
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUR6
כתרים ניכרו (5) DUR6
מספר קטלוג: 43000DUR6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000DUR7
כתרים ניכרו (5) DUR7
מספר קטלוג: 43000DUR7
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELL2
כתרים ניכרו (5) ELL2
מספר קטלוג: 43000ELL2
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELL3
כתרים ניכרו (5) ELL3
מספר קטלוג: 43000ELL3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELL4
כתרים ניכרו (5) ELL4
מספר קטלוג: 43000ELL4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELL5
כתרים ניכרו (5) ELL5
מספר קטלוג: 43000ELL5
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELL6
כתרים ניכרו (5) ELL6
מספר קטלוג: 43000ELL6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELL7
כתרים ניכרו (5) ELL7
מספר קטלוג: 43000ELL7
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELR2
כתרים ניכרו (5) ELR2
מספר קטלוג: 43000ELR2
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELR3
כתרים ניכרו (5) ELR3
מספר קטלוג: 43000ELR3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELR4
כתרים ניכרו (5) ELR4
מספר קטלוג: 43000ELR4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELR5
כתרים ניכרו (5) ELR5
מספר קטלוג: 43000ELR5
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELR6
כתרים ניכרו (5) ELR6
מספר קטלוג: 43000ELR6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000ELR7
כתרים ניכרו (5) ELR7
מספר קטלוג: 43000ELR7
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000EUL2
כתרים ניכרו (5) EUL2
מספר קטלוג: 43000EUL2
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000EUL3
כתרים ניכרו (5) EUL3
מספר קטלוג: 43000EUL3
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000EUL4
כתרים ניכרו (5) EUL4
מספר קטלוג: 43000EUL4
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000EUL5
כתרים ניכרו (5) EUL5
מספר קטלוג: 43000EUL5
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57
מספר קטלוג: 43000EUL6
כתרים ניכרו (5) EUL6
מספר קטלוג: 43000EUL6
כתרים מתכתיים לשיניים חלביות של חברת 3M/ESPE המגיע בגדלים שונים .
סה"כ: 57