פינגר ספרדר

דנטל דפו וול מציגה בעמוד זה את סוגי הפינגר ספרדר.
פינגר ספרדר מיילפר או פינגר ספרדר דינה

פינגר ספרדר ניטי Perfect

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 50CF2525
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2125
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2135
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2130
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2115
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2120
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2140
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2530
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2515
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2535
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2515-40
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2520
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 50CF2540
סה"כ: 29

פינגר ספרדר מיילפר

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 400580130
פינגר ספרדר מיילפר (4) A21
מספר קטלוג: 400580130
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580131
פינגר ספרדר מיילפר (4) B21
מספר קטלוג: 400580131
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580132
פינגר ספרדר מיילפר (4) C21
מספר קטלוג: 400580132
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580133
פינגר ספרדר מיילפר (4) D21
מספר קטלוג: 400580133
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580134
פינגר ספרדר מיילפר (4) A25
מספר קטלוג: 400580134
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580135
פינגר ספרדר מיילפר (4) B25
מספר קטלוג: 400580135
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580136
פינגר ספרדר מיילפר (4) C25
מספר קטלוג: 400580136
סה"כ: 49
מספר קטלוג: 400580137
פינגר ספרדר מיילפר (4) D25
מספר קטלוג: 400580137
סה"כ: 49