שתל אלפא ביו - ICE או DFI +מבנה מתנה לבחירה

 • בחירת מוצר
 • בחירת מתנה
 • סיום

שתל אלפא ביו - ICE או DFI +מבנה מתנה לבחירה

שם המוצר
סה"כ
שתל DFI 5/13
שתל DFI 5/13
מספר קטלוג: 780001293
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 375 אורך 13ממ
שתל ICE קוטר 375 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001013
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר465 אורך 13ממ
שתל ICE קוטר465 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001033
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 375 אורך 8 ממ
שתל ICE קוטר 375 אורך 8 ממ
מספר קטלוג: 780001018
סה"כ: 211
שתל DFI 4.2/13
שתל DFI 4.2/13
מספר קטלוג: 780001273
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 375 אורך 115ממ
שתל ICE קוטר 375 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001011
סה"כ: 211
שתל DFI 4.2/16
שתל DFI 4.2/16
מספר קטלוג: 780001276
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר42 אורך 6ממ
שתל ICE קוטר42 אורך 6ממ
מספר קטלוג: 780001006
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר53 אורך 10ממ
שתל ICE קוטר53 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001040
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 37 אורך 115ממ
שתל ICE קוטר 37 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001001
סה"כ: 211
שתל DFI 3.3/16
שתל DFI 3.3/16
מספר קטלוג: 780001286
סה"כ: 211
שתל DFI 3.3/11.5
שתל DFI 3.3/11.5
מספר קטלוג: 780001281
סה"כ: 211
שתל 5/10  DFI
שתל 5/10 DFI
מספר קטלוג: 780001290
סה"כ: 211
שתל 5/11.5  DFI
שתל 5/11.5 DFI
מספר קטלוג: 780001291
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 465 אורך 8ממ
שתל ICE קוטר 465 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001038
סה"כ: 211
שתל DFI 3.75/10
שתל DFI 3.75/10
מספר קטלוג: 780001260
סה"כ: 211
שתל DFI 4.2/10
שתל DFI 4.2/10
מספר קטלוג: 780001270
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 42 אורך 6ממ
שתל ICE קוטר 42 אורך 6ממ
מספר קטלוג: 780001056
סה"כ: 211
שתל DFI 3.3/13
שתל DFI 3.3/13
מספר קטלוג: 780001283
סה"כ: 211
שתל 4.2/11.5  DFI
שתל 4.2/11.5 DFI
מספר קטלוג: 780001271
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 375 אורך 10ממ
שתל ICE קוטר 375 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001010
סה"כ: 211
שתל DFI 3.75/16
שתל DFI 3.75/16
מספר קטלוג: 780001266
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר53 אורך 115ממ
שתל ICE קוטר53 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001041
סה"כ: 211
שתל DFI 4.2/8
שתל DFI 4.2/8
מספר קטלוג: 780001278
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר53 אורך 8ממ
שתל ICE קוטר53 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001048
סה"כ: 211
שתל DFI 3.75/11.5
שתל DFI 3.75/11.5
מספר קטלוג: 780001261
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 42 אורך 10ממ
שתל ICE קוטר 42 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001020
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר42 אורך 16ממ
שתל ICE קוטר42 אורך 16ממ
מספר קטלוג: 780001026
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 37 אורך 13ממ
שתל ICE קוטר 37 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001003
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 375 אורך 16ממ
שתל ICE קוטר 375 אורך 16ממ
מספר קטלוג: 780001016
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר465 אורך 10ממ
שתל ICE קוטר465 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001030
סה"כ: 211
שתל DFI 5/16
שתל DFI 5/16
מספר קטלוג: 780001296
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 42 אורך 115ממ
שתל ICE קוטר 42 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001021
סה"כ: 211
שתל  DFI 3.3/10
שתל DFI 3.3/10
מספר קטלוג: 780001280
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר53 אורך 13ממ
שתל ICE קוטר53 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001043
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר465 אורך 115ממ
שתל ICE קוטר465 אורך 115ממ
מספר קטלוג: 780001031
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר42 אורך 13ממ
שתל ICE קוטר42 אורך 13ממ
מספר קטלוג: 780001023
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר 37 אורך 10ממ
שתל ICE קוטר 37 אורך 10ממ
מספר קטלוג: 780001000
סה"כ: 211
שתל DFI 3.75/8
שתל DFI 3.75/8
מספר קטלוג: 780001268
סה"כ: 211
שתל DFI 3.75/13
שתל DFI 3.75/13
מספר קטלוג: 780001263
סה"כ: 211
שתל DFI 3.3/8
שתל DFI 3.3/8
מספר קטלוג: 780001288
סה"כ: 211
שתל ICE קוטר42 אורך 8ממ
שתל ICE קוטר42 אורך 8ממ
מספר קטלוג: 780001028
סה"כ: 211
כדי לעמוד בתנאי המבצע יש להוסיף 1 מוצרים