מקדחים לידיתן

כאן ניתן לרכוש מקדחים לידיתן , עגולים , צילינדר ומקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן.

מקדחים לידיתן עגולים Thomas

6 יחידות בכל קופסא.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 80034009
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034010
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034012
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034014
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034016
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034018
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034019
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034021
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80034023
סה"כ: 19
מספר קטלוג: 80044009
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044010
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044012
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044014
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044016
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044018
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044019
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044021
סה"כ: 29
מספר קטלוג: 80044023
סה"כ: 29

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן מתוצרת אדדנטה ( גרמניה )
לאקריל ולגשריים זמניים , עמידות גבוהה ביותר בשחיקה לאורך זמן .
המחיר הינו ליחידה .
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 1
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 2
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 3
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 4
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 5
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 6
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 7-11

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 7
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 8
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 9
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 10
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 11
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 12-16

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 12
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 13
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 14
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 15
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 16
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 17-22

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 17
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 18
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 19
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 20
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 21
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 22
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 23-27

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 23
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 24
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 25
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 44
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 26
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 27
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 28-33

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 28
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 29
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 30
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 31
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 32
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 33
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 34-38

 
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 34
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 35
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 36
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 37
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 38
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 40-44

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 40
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 41
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 42
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 43
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 44
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 45-49

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 45
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 46
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 47
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 48
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 49
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109

מקדחי טונגסטון קרבייד לידיתן 50-56

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 50
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 51
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 53
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 54
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 55
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109
מספר קטלוג: 501540
וידיה לידיתן - מס' 56
מספר קטלוג: 501540
סה"כ: 109