Injectable במבצע 3+1 מתנה

Injectable במבצע 3+1 מתנה קומפוזיט בהזרקה - הדור החדש של חומרים מרוכבים. שילוב של זרימה טיקסוטרופית ואחוז גבוה של חלקיקים בפיזור הומוגני - לשחזורים חזקים, אסתטיים ונוחים לביצוע, לשיניים קדמיות ואחוריות. נוח לעבודה כמו קומפוזיט נוזלי, חזק וגמיש יותר מקומפוזיט משחתי. ההנחה תהיה בסל הקניות

שם המוצר
סה"כ
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g  A1
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A1
מספר קטלוג: 34901489
קומפוזיט בהזרקה - הדור החדש של חומרים מרוכבים. שילוב של זרימה טיקסוטרופית ואחוז גבוה של חלקיקים בפיזור הומוגני - לשחזורים חזקים, אסתטיים ונוחים לביצוע, לשיניים קדמיות ואחוריות. נוח לעבודה כמו קומפוזיט נוזלי, חזק וגמיש יותר מקומפוזיט משחתי.
סה"כ: 99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g  A2
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A2
מספר קטלוג: 34901490
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
קומפוזיט בהזרקה - הדור החדש של חומרים מרוכבים. שילוב של זרימה טיקסוטרופית ואחוז גבוה של חלקיקים בפיזור הומוגני - לשחזורים חזקים, אסתטיים ונוחים לביצוע, לשיניים קדמיות ואחוריות. נוח לעבודה כמו קומפוזיט נוזלי, חזק וגמיש יותר מקומפוזיט משחתי.
סה"כ: 99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g  BW
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g BW
מספר קטלוג: 34901492
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
קומפוזיט בהזרקה - הדור החדש של חומרים מרוכבים. שילוב של זרימה טיקסוטרופית ואחוז גבוה של חלקיקים בפיזור הומוגני - לשחזורים חזקים, אסתטיים ונוחים לביצוע, לשיניים קדמיות ואחוריות. נוח לעבודה כמו קומפוזיט נוזלי, חזק וגמיש יותר מקומפוזיט משחתי.
סה"כ: 99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g  A35
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A35
מספר קטלוג: 34901493
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
קומפוזיט בהזרקה - הדור החדש של חומרים מרוכבים. שילוב של זרימה טיקסוטרופית ואחוז גבוה של חלקיקים בפיזור הומוגני - לשחזורים חזקים, אסתטיים ונוחים לביצוע, לשיניים קדמיות ואחוריות. נוח לעבודה כמו קומפוזיט נוזלי, חזק וגמיש יותר מקומפוזיט משחתי.
סה"כ: 99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g  A3
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A3
מספר קטלוג: 34901491
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
קומפוזיט בהזרקה - הדור החדש של חומרים מרוכבים. שילוב של זרימה טיקסוטרופית ואחוז גבוה של חלקיקים בפיזור הומוגני - לשחזורים חזקים, אסתטיים ונוחים לביצוע, לשיניים קדמיות ואחוריות. נוח לעבודה כמו קומפוזיט נוזלי, חזק וגמיש יותר מקומפוזיט משחתי.
סה"כ: 99
כדי לעמוד בתנאי המבצע יש להוסיף 4 מוצרים