GC

מבצע ערכת  EVER X + INJECTABLE
מבצע ערכת EVER X + INJECTABLE

הסט מכיל : 2 מזרקי EVER X + מזרק Injectable

קומפוזיט נוזלי מחוזק בסיבי זכוכית לחוזק מרבי, עם נוחות עבודה מפתיעה. עכשיו גם Bulk!

• 2 גוונים - BULK המאפשר הנחה בעובי של 5.5 מ"מ, DENTIN המאפשר קבלת אסתטיקה משופרת, בעומק הקשיה 2 מ"מ.

• לשחזורים גדולים ורחבים וכליבה למבנים.

• מחוזק ב-24% סיבי זכוכית קצרים, המונעים העברת סדקים ומגבירים משמעותית את החוזק.

• לשימוש כתחליף דנטין, בציפוי קומפוזיט סטנדרטי או G-aenial Universal Injectable.

 
370
מבצע ערכת MOULDING אקסקליר + 3 מזרקי INJECTABLE
מבצע ערכת MOULDING אקסקליר + 3 מזרקי INJECTABLE

פותחים אפשרויות קליניות חדשות באמצעות חומרים פורצי-דרך:

• יצירת תבניות לשחזורים וציפויי קומפוזיט אסתטיים בהזרקה

• הגבהת סגר אחורי

• הדבקה מהירה של סמכים וקיבועים

הקיט כולל:

• 1 שפופרת Exaclear

• 3 מזרקי G-aenial Universal Injectable

EXACLEAR
חומר מטבע שקוף באמת (97.3% שקיפות), המאפשר הקשיית חומרים מרוכבים דרך חומר המטבע.

G-aenial Universal Injectable
קומפוזיט בהזרקה, לשליטה אופטימלית ושימוש נוח וקל - זורם כמו נוזלי, חזק יותר ממשחתי!

380
אקדח לקפסולות GC
אקדח לקפסולות GC
מספר קטלוג: 34CEFC003
אקדח לקפסולות GC לשימוש עם כל גלאס יונומר של GC לשימוש שימוש קל, בטוח ומדויק.
111
בונד
בונד G-PREMIO GC
מספר קטלוג: 34009031
 

חומר קישור (בונד) רב-תכליתי, מוקשה אור. לקישור לחומרים מרוכבים, להקטנת רגישות ולתיקון שחזורים מודבקים. עובי שכבה דק ביותר (3 מיקרון). ללא צורך בקירור, עם 300 טיפות בבקבוק.

למידע נוסף לחץ כאן

228
בונד - G aenial
בונד - G aenial
מספר קטלוג: 340000090
בונדינג -חומר קישור מוקשה אור בבקבוק אחד בעל צריבה עצמית. קישור בין קומפוזיט וקומפומר לחומר השן
 
228
דנטין קונדישינר
דנטין קונדישינר
מספר קטלוג: 34CEFB002
חומצה פולי אקרילית לטיפול בפני השטח של החלל,הורדת שכבת המרח והגברת הקישור בין גלאס יונומר לדנטין.
127
פוג'י ורניש
פוג'י ורניש
מספר קטלוג: 34CEFV901
פוגו'י ורניש-ציפוי הגנה על שחזורי גלאס יונומר מוקשה אור.הגנה על שחזורי גלאס יונומר בפני מים ורוק במשך 24 שעות לאחר הנחתם.
78
סטריפ לליטוש - Epitex Starter Kit - GC
סטריפ לליטוש - Epitex Starter Kit - GC
מספר קטלוג: 34000404
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
* ארבעה דרגות ליטוש
 
סוגי הסרטים המגיעים בסט :
גס ( Coarse ) - הכנה
בינוני ( Medium ) - הכנה סופית
עדין ( Fine ) - גימור
עדין ביותר ( Extra Fine ) - ליטוש
566

סטריפ לליטוש - Epitex Starter - GC מגיע בסליל רפיל

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - גס Coarse
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 128
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - בינוני Medium
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 119
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - עדין Fine
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 119
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - עדין ביותר Extra Fine
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 119
פוג'י לינינג - קרטריג'-רפיל-GC
פוג'י לינינג - קרטריג'-רפיל-GC
מספר קטלוג: 34CEFL003
פוג'י לינינג-גלאס יונומר מוקשה אור במשחה כחומר מצע.
272
קויטון 30 גר'     GC
קויטון 30 גר' GC
מספר קטלוג: 34MSCJ001
קויטון -חומר לסתימה זמנית.
58

מזרק GRADIA

מזרק גרדיה של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 340000011
מזרק - GRADIA - Anterior A1
מספר קטלוג: 340000011
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000003
מזרק - GRADIA - Anterior A2
מספר קטלוג: 340000003
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000005
מזרק - GRADIA - Anterior A3
מספר קטלוג: 340000005
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000006
מזרק - GRADIA - Anterior A3.5
מספר קטלוג: 340000006
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000028
מזרק - GRADIA - Posterior A1
מספר קטלוג: 340000028
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000007
מזרק - GRADIA - Posterior A2
מספר קטלוג: 340000007
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000008
מזרק - GRADIA - Posterior A3
מספר קטלוג: 340000008
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000009
מזרק - GRADIA - Posterior A3.5
מספר קטלוג: 340000009
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000012
מזרק - GRADIA - Anterior A4
מספר קטלוג: 340000012
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000013
מזרק - GRADIA - Anterior AO2
מספר קטלוג: 340000013
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000014
מזרק - GRADIA - Anterior A03
מספר קטלוג: 340000014
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000015
מזרק - GRADIA - Anterior CT
מספר קטלוג: 340000015
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000016
מזרק - GRADIA - Anterior NT
מספר קטלוג: 340000016
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000017
מזרק - GRADIA - Anterior WT
מספר קטלוג: 340000017
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000018
מזרק - GRADIA - Anterior AO4
מספר קטלוג: 340000018
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000019
מזרק - GRADIA - Anterior B2
מספר קטלוג: 340000019
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000020
מזרק - GRADIA - Anterior B3
מספר קטלוג: 340000020
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000021
מזרק - GRADIA - Anterior C3
מספר קטלוג: 340000021
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000022
מזרק - GRADIA - Anterior CVD
מספר קטלוג: 340000022
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000023
מזרק - GRADIA - Anterior BW
מספר קטלוג: 340000023
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000010
מזרק - GRADIA - XBW
מספר קטלוג: 340000010
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133