מקדחי יהלום

יהלומים שטראוס C08C
יהלומים שטראוס C08C
מספר קטלוג: 20000385
31
יהלומים שטראוס C08F
יהלומים שטראוס C08F
מספר קטלוג: 20000382
31
יהלומים שטראוס C08M
יהלומים שטראוס C08M
מספר קטלוג: 20000384
31
יהלומים שטראוס C09M
יהלומים שטראוס C09M
מספר קטלוג: 20000681
31
יהלומים שטראוס C0C
יהלומים שטראוס C0C
מספר קטלוג: 20000383
31
יהלומים שטראוס C0F
יהלומים שטראוס C0F
מספר קטלוג: 20000126
31
יהלומים שטראוס C0M
יהלומים שטראוס C0M
מספר קטלוג: 20000072
31
יהלומים שטראוס C10M
יהלומים שטראוס C10M
מספר קטלוג: 20000682
31
יהלומים שטראוס C11C
יהלומים שטראוס C11C
מספר קטלוג: 20000387
31
יהלומים שטראוס C11F
יהלומים שטראוס C11F
מספר קטלוג: 20000127
31
יהלומים שטראוס C11M
יהלומים שטראוס C11M
מספר קטלוג: 20000073
31
יהלומים שטראוס C12C
יהלומים שטראוס C12C
מספר קטלוג: 20000390
31
יהלומים שטראוס C12F
יהלומים שטראוס C12F
מספר קטלוג: 20000388
31
יהלומים שטראוס C12M
יהלומים שטראוס C12M
מספר קטלוג: 20000389
31
יהלומים שטראוס C12SC
יהלומים שטראוס C12SC
מספר קטלוג: 20000391
43
יהלומים שטראוס C13C
יהלומים שטראוס C13C
מספר קטלוג: 20001474
31
יהלומים שטראוס C13M
יהלומים שטראוס C13M
מספר קטלוג: 20001468
31
יהלומים שטראוס C1C
יהלומים שטראוס C1C
מספר קטלוג: 20000386
31
יהלומים שטראוס C1F
יהלומים שטראוס C1F
מספר קטלוג: 20000128
31
יהלומים שטראוס C1M
יהלומים שטראוס C1M
מספר קטלוג: 20000012
31
יהלומים שטראוס C21M
יהלומים שטראוס C21M
מספר קטלוג: 20000678
31
יהלומים שטראוס C2411M
יהלומים שטראוס C2411M
מספר קטלוג: 20000650
31
יהלומים שטראוס C2C
יהלומים שטראוס C2C
מספר קטלוג: 20000129
31
יהלומים שטראוס C2F
יהלומים שטראוס C2F
מספר קטלוג: 20000130
31
יהלומים שטראוס C2M
יהלומים שטראוס C2M
מספר קטלוג: 20000013
31
יהלומים שטראוס C2SC
יהלומים שטראוס C2SC
מספר קטלוג: 20000392
53
יהלומים שטראוס C2SF
יהלומים שטראוס C2SF
מספר קטלוג: 20000595
99
יהלומים שטראוס C2SPM - ספירלי
יהלומים שטראוס C2SPM - ספירלי
מספר קטלוג: 20000131
28
יהלומים שטראוס C31C
יהלומים שטראוס C31C
מספר קטלוג: 20000132
31
יהלומים שטראוס C31M
יהלומים שטראוס C31M
מספר קטלוג: 20000133
31
יהלומים שטראוס C31PF- זירקוניה
60
יהלומים שטראוס C33M
יהלומים שטראוס C33M
מספר קטלוג: 20000679
31
יהלומים שטראוס C3C
יהלומים שטראוס C3C
מספר קטלוג: 20000134
31
יהלומים שטראוס C3F
יהלומים שטראוס C3F
מספר קטלוג: 20000393
31
יהלומים שטראוס C3M
יהלומים שטראוס C3M
מספר קטלוג: 20000014
31
יהלומים שטראוס C3SC
יהלומים שטראוס C3SC
מספר קטלוג: 20000394
38
יהלומים שטראוס C3SF
יהלומים שטראוס C3SF
מספר קטלוג: 20000612
45
יהלומים שטראוס C3SPM - ספירלי
יהלומים שטראוס C3SPM - ספירלי
מספר קטלוג: 20000135
50
יהלומים שטראוס C4C
יהלומים שטראוס C4C
מספר קטלוג: 20000136
31
יהלומים שטראוס C4F
יהלומים שטראוס C4F
מספר קטלוג: 20001480
31
יהלומים שטראוס C4M
יהלומים שטראוס C4M
מספר קטלוג: 20000074
31
יהלומים שטראוס C4SC
יהלומים שטראוס C4SC
מספר קטלוג: 20000137
38
יהלומים שטראוס COSM
יהלומים שטראוס COSM
מספר קטלוג: 20000675
31