GC

אקדח לקפסולות GC
אקדח לקפסולות GC
מספר קטלוג: 34CEFC003
אקדח לקפסולות GC לשימוש עם כל גלאס יונומר של GC לשימוש שימוש קל, בטוח ומדויק.
111
בונד
בונד G-PREMIO GC
מספר קטלוג: 34009031
228
בונד - G aenial
בונד - G aenial
מספר קטלוג: 340000090
בונדינג -חומר קישור מוקשה אור בבקבוק אחד בעל צריבה עצמית. קישור בין קומפוזיט וקומפומר לחומר השן
 
228
דנטין קונדישינר
דנטין קונדישינר
מספר קטלוג: 34CEFB002
חומצה פולי אקרילית לטיפול בפני השטח של החלל,הורדת שכבת המרח והגברת הקישור בין גלאס יונומר לדנטין.
127
פוג'י ורניש
פוג'י ורניש
מספר קטלוג: 34CEFV901
פוגו'י ורניש-ציפוי הגנה על שחזורי גלאס יונומר מוקשה אור.הגנה על שחזורי גלאס יונומר בפני מים ורוק במשך 24 שעות לאחר הנחתם.
78
סטריפ לליטוש - Epitex Starter Kit - GC
סטריפ לליטוש - Epitex Starter Kit - GC
מספר קטלוג: 34000404
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
* ארבעה דרגות ליטוש
 
סוגי הסרטים המגיעים בסט :
גס ( Coarse ) - הכנה
בינוני ( Medium ) - הכנה סופית
עדין ( Fine ) - גימור
עדין ביותר ( Extra Fine ) - ליטוש
554

סטריפ לליטוש - Epitex Starter - GC מגיע בסליל רפיל

מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - גס Coarse
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 122
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - בינוני Medium
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 119
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - עדין Fine
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 119
מספר קטלוג: 34000405
סטריפ לליטוש - Epitex Starter - עדין ביותר Extra Fine
מספר קטלוג: 34000405
סרטים לגימור וליטוש השחזורים בין השיניים הסמוכות , לגימור וליטוש שחזורי גלאס יונומר וקומפוזיט.
יתרונות :
* דקים וגמישים במיוחד
* נכנסים בין שיניים צפופות
*עמידות גבוהה בפני קריעה
* חלקיקים שוחקים מוטבעים היטב בתוך הסרט
סה"כ: 119
פוג'י לינינג - קרטריג'-רפיל-GC
פוג'י לינינג - קרטריג'-רפיל-GC
מספר קטלוג: 34CEFL003
פוג'י לינינג-גלאס יונומר מוקשה אור במשחה כחומר מצע.
272
קויטון 30 גר'   GC
קויטון 30 גר' GC
מספר קטלוג: 34MSCJ001
קויטון -חומר לסתימה זמנית.
58

מזרק GRADIA

מזרק גרדיה של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 340000011
מזרק - GRADIA - Anterior A1
מספר קטלוג: 340000011
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000003
מזרק - GRADIA - Anterior A2
מספר קטלוג: 340000003
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000005
מזרק - GRADIA - Anterior A3
מספר קטלוג: 340000005
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000006
מזרק - GRADIA - Anterior A3.5
מספר קטלוג: 340000006
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000028
מזרק - GRADIA - Posterior A1
מספר קטלוג: 340000028
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000007
מזרק - GRADIA - Posterior A2
מספר קטלוג: 340000007
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000008
מזרק - GRADIA - Posterior A3
מספר קטלוג: 340000008
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000009
מזרק - GRADIA - Posterior A3.5
מספר קטלוג: 340000009
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000012
מזרק - GRADIA - Anterior A4
מספר קטלוג: 340000012
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000013
מזרק - GRADIA - Anterior AO2
מספר קטלוג: 340000013
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000014
מזרק - GRADIA - Anterior A03
מספר קטלוג: 340000014
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000015
מזרק - GRADIA - Anterior CT
מספר קטלוג: 340000015
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000016
מזרק - GRADIA - Anterior NT
מספר קטלוג: 340000016
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000017
מזרק - GRADIA - Anterior WT
מספר קטלוג: 340000017
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000018
מזרק - GRADIA - Anterior AO4
מספר קטלוג: 340000018
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000019
מזרק - GRADIA - Anterior B2
מספר קטלוג: 340000019
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000020
מזרק - GRADIA - Anterior B3
מספר קטלוג: 340000020
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000021
מזרק - GRADIA - Anterior C3
מספר קטלוג: 340000021
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000022
מזרק - GRADIA - Anterior CVD
מספר קטלוג: 340000022
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000023
מזרק - GRADIA - Anterior BW
מספר קטלוג: 340000023
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000010
מזרק - GRADIA - XBW
מספר קטלוג: 340000010
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000025
מזרק - GRADIA - Anterior GT
מספר קטלוג: 340000025
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000026
מזרק - GRADIA - Anterior DT
מספר קטלוג: 340000026
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000027
מזרק - GRADIA - Anterior CVT
מספר קטלוג: 340000027
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000029
מזרק - GRADIA - Posterior PNT
מספר קטלוג: 340000029
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000030
מזרק - GRADIA - Posterior PWT
מספר קטלוג: 340000030
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000031
מזרק - GRADIA - Anterior B1
מספר קטלוג: 340000031
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133
מספר קטלוג: 340000032
מזרק - GRADIA - Anterior CV
מספר קטלוג: 340000032
מזרק Gradia של חברת GC-סתימת קומפוזיט הינה סתימה לבנה ( קומפוזיט-חומר שרך מרוכב ) הנה אסתטית יותר, מותאמת לצבע השן.הגוונים החדשים משלימים את הגישה ליצירת שחזור אסתטי.
סה"כ: 133

קומפוזיט G-aenial מבית חברת GC

קומפוזיט  G-aenial מבית חברת GC הינו קומפוזיט מוקשה אור לשחזורים אסתטיים . גוונים שונים לבחירה,והמרקם של הג'ניאל זהה לגרדיה ומאפשר להנות מעבודה נוחה ולעיצוב קל של שחזורים
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 340000062
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g BW
מספר קטלוג: 340000062
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000080
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g TE
מספר קטלוג: 340000080
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000082
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g SE
מספר קטלוג: 340000082
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000088
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g P-JE
מספר קטלוג: 340000088
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000089
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g P-IE
מספר קטלוג: 340000089
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000087
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g P-A3.5
מספר קטלוג: 340000087
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000086
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g P-A3
מספר קטלוג: 340000086
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000085
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g P-A2
מספר קטלוג: 340000085
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000084
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g P-A1
מספר קטלוג: 340000084
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000078
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g JE
מספר קטלוג: 340000078
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000081
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g IE
מספר קטלוג: 340000081
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000083
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g CVE
מספר קטלוג: 340000083
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000074
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g CVD
מספר קטלוג: 340000074
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000073
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g CV
מספר קטלוג: 340000073
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000072
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g C3
מספר קטלוג: 340000072
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000071
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g B3
מספר קטלוג: 340000071
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000069
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g B2
מספר קטלוג: 340000069
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000068
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g B1
מספר קטלוג: 340000068
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000077
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g AO4
מספר קטלוג: 340000077
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000076
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g AO3
מספר קטלוג: 340000076
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000075
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g AO2
מספר קטלוג: 340000075
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000079
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g AE
מספר קטלוג: 340000079
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000067
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g A4
מספר קטלוג: 340000067
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000066
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g A3.5
מספר קטלוג: 340000066
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000065
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g A3
מספר קטלוג: 340000065
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000064
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g A2
מספר קטלוג: 340000064
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000063
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g A1
מספר קטלוג: 340000063
סה"כ: 157
מספר קטלוג: 340000061
קומפוזיט GC G-aenial 4.7g XBW
מספר קטלוג: 340000061
סה"כ: 157
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A1
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A1
מספר קטלוג: 34901489
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A2
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A2
מספר קטלוג: 34901490
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A3
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A3
מספר קטלוג: 34901491
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A35
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g A35
מספר קטלוג: 34901493
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
99
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g BW
מזרק קומפוזיט GC G-aenial universal Injectable 17g BW
מספר קטלוג: 34901492
קומפוזיט חדש ופורץ דרך זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי !
 
99
פלו - G-aenial flo נוזלי-אדום צבע A1
150
פלו - G-aenial flo נוזלי-אדום צבע A2
150
פלו - G-aenial flo נוזלי-אדום צבע A3
150
פלו - G-aenial universal flo זהב צבע A1
פלו - G-aenial universal flo זהב צבע A1
מספר קטלוג: 34004619
150
פלו - G-aenial universal flo זהב צבע A2
פלו - G-aenial universal flo זהב צבע A2
מספר קטלוג: 34004620
150
פלו - G-aenial universal flo זהב צבע A3
פלו - G-aenial universal flo זהב צבע A3
מספר קטלוג: 34004621
150
פוגי - EQUIA FORTE יח 50
פוגי - EQUIA FORTE יח 50
מספר קטלוג: 34CEFI821
חומר שחזור בטכנולוגיית Glass Hybrid לשחזורים לכל קבוצות הגיל, משלב בתוכו EQUIA Forte Fil ו - EQUIA Forte Coat, גלאס יונומר וקומפוזיט לקבלת שחזור חזק, אמין ופשוט לביצוע בשכבה אחת בלבד.
 
373
פוג'י גי קואט G-COAT PLUS
פוג'י גי קואט G-COAT PLUS
מספר קטלוג: 34890018

חומר ציפוי מוקשה אור בטכנולוגיית NANO לכל סוגי השיחזורים . בק' 4 מל'

* ללא ליטוש ממושך

*מחזק את השחזור לאורך זמן

* פיזור אחיד

* עמידות גבוהה בפני שחיקה

*קישור לכל סוגי חומרי השחזור ולחומר השן

192
פוג'י 2 סט
פוג'י 2 סט
מספר קטלוג: 34CEFI721
פוג'י 2 סט -גלאס יונומר, בעל התקשות כימית, לשחזורים
295
פוג'י GP 9 סט
פוג'י GP 9 סט
מספר קטלוג: 34CEFI903
קפסולות גלאס יונומר דחיס לשחזורים. הדחיסות ותכונת אי ההידבקות לכלים של GC Fuji IX GP הופכות אותו לחומר אידיאלי לשחזורים .ניתן להשיג עם זמני התקשות שונה .
342
מזרק - GRADIA GUM - לחניכיים
מזרק - GRADIA GUM - לחניכיים
מספר קטלוג: 340000036
153
מזרק - GRADIA GUM - אקדח
מזרק - GRADIA GUM - אקדח
מספר קטלוג: 340000037
50
פיט צ'אקר - דגם חדש
פיט צ'אקר - דגם חדש
מספר קטלוג: 34IMFC002
פיט צ'קר -חומר על בסיס C סיליקון לבדיקת התאמת השחזורים ואיתור נקודות לחץ.
212
אלג'ינט GC נורמל 1 ק""ג
אלג'ינט GC נורמל 1 ק""ג
מספר קטלוג: 34IMAF010
אלג'ינט למטבעים תכונות מתקדמות עם חלקיקים קטנים ביותר המאופיינים בזיקה חזקה יותר למים. עירבוב קל ומהיר ללא בועות אויר,טעם נעים שלא גורם להפרשת יתר של הרוק ופני שטח חלקים ביותר לקבלת מטבע מדויק.1 ק"ג
73
אלג'ינט GC מהיר 1 ק""ג
אלג'ינט GC מהיר 1 ק""ג
מספר קטלוג: 34IMAF011
אלג'ינט למטבעים תכונות מתקדמות עם חלקיקים קטנים ביותר המאופיינים בזיקה חזקה יותר למים. עירבוב קל ומהיר ללא בועות אויר,טעם נעים שלא גורם להפרשת יתר של הרוק ופני שטח חלקים ביותר לקבלת מטבע מדויק.1 ק"ג
73
יוניפסט (סט) אבקה + נוזל
יוניפסט (סט) אבקה + נוזל
מספר קטלוג: 34REUF133
 

יוניפסט אקריל רב תכליתי לביצוע שחזורים זמניים,כתרים,גשרים ותיקון תותבות

לשימוש רופאי השיניים

244
יוניפסט אבקה 100 גר'
יוניפסט אבקה 100 גר'
מספר קטלוג: 34REUF131
יוניפסט אבקה -אקריל רב תכליתי לביצוע שחזורים זמניים,כתרים,גשרים ותיקון תותבות.100 גר'
167
יוניפסט אבקה ורודה 100 גר'
יוניפסט אבקה ורודה 100 גר'
מספר קטלוג: 34REUF132
יוניפסט אבקה ורודה -אקריל רב תכליתי לביצוע שחזורים זמניים,כתרים,גשרים ותיקון תותבות.100 גר'
167
יוניפסט נוזל 104 מל'
יוניפסט נוזל 104 מל'
מספר קטלוג: 34REUF203
יוניפסט נוזל -אקריל רב תכליתי לביצוע שחזורים זמניים,כתרים,גשרים ותיקון תותבות.104 מל'
99
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 342515
חדש! סט יוניפסט III
מספר קטלוג: 342515
אקריל לשחזורים זמניים אסתטיים.
מפיק תוצאות אסתטיות ברמה גבוהה ,
הפתרון היעיל ביותר לכל סוגי השחזוריים הזמניים ,
זמן הכנה וליטוש קצר. 
 הסט מכיל :
 2 אבקות A1 וA2 + נוזל.
סה"כ: 320
מספר קטלוג: 34002657
יוניפסט III אבקה A1
מספר קטלוג: 34002657
אקריל לשחזורים זמניים אסתטיים.
מפיק תוצאות אסתטיות ברמה גבוהה ,
הפתרון היעיל ביותר לכל סוגי השחזוריים הזמניים ,
זמן הכנה וליטוש קצר.
סה"כ: 100
מספר קטלוג: 34002655
יוניפסט III אבקה A2
מספר קטלוג: 34002655
אקריל לשחזורים זמניים אסתטיים.
מפיק תוצאות אסתטיות ברמה גבוהה ,
הפתרון היעיל ביותר לכל סוגי השחזוריים הזמניים ,
זמן הכנה וליטוש קצר.
סה"כ: 100
מספר קטלוג: 34002659
יוניפסט III אבקה A3
מספר קטלוג: 34002659
אקריל לשחזורים זמניים אסתטיים.
מפיק תוצאות אסתטיות ברמה גבוהה ,
הפתרון היעיל ביותר לכל סוגי השחזוריים הזמניים ,
זמן הכנה וליטוש קצר.
.
סה"כ: 100
מספר קטלוג: 34002663
יוניפסט III אבקה Incisal
מספר קטלוג: 34002663
אקריל לשחזורים זמניים אסתטיים.
מפיק תוצאות אסתטיות ברמה גבוהה ,
הפתרון היעיל ביותר לכל סוגי השחזוריים הזמניים ,
זמן הכנה וליטוש קצר.
סה"כ: 100
מספר קטלוג: 34002651
יוניפסט III נוזל 42ml
מספר קטלוג: 34002651
סה"כ: 78
מספר קטלוג: 34002652
יוניפסט III נוזל גדול 260ML
מספר קטלוג: 34002652
סה"כ: 228
פוגי טמפ LT
פוגי טמפ LT
מספר קטלוג: 340000052
מושלם לשתלים ! דבר זמני ע"ב גלאס יונומר, לטווח ארוך או קצר
424
פריגינול 20 מל' GC
פריגינול 20 מל' GC
מספר קטלוג: 34CEFT001
פריגינול -דבק זמני ללא אאוגנול להדבקה זמנית של כתרים וגשרים.
125
פוג'י 1 סט
פוג'י 1 סט
מספר קטלוג: 34CEFI604

פוג'י 1 סט-גלאס יונומר להדבקות כתרים וגשרים ממתכת או מחרסינה על בסיס מתכת.

 

250
פוג'י 1 אבקה
פוג'י 1 אבקה
מספר קטלוג: 34CEFI605
פוג'י 1 אבקה-גלאס יונומר להדבקות כתרים וגשרים ממתכת או מחרסינה על בסיס מתכת
167
פוג'י 1 נוזל
פוג'י 1 נוזל
מספר קטלוג: 34CEFI606
פוג'י 1 נוזל-גלאס יונומר להדבקות כתרים וגשרים ממתכת או מחרסינה על בסיס מתכת
114
פוגי G-CEM LINK ACE
פוגי G-CEM LINK ACE
מספר קטלוג: 34002583
393
פוג'י צם - רפיל  2# 7.2ml
פוג'י צם - רפיל 2# 7.2ml
מספר קטלוג: 34890014
פוג'י צם הינו גלאס יונומר הראשון בעולם אשר מורכב משתי משחות.מערכת המשחות שפותחה במיוחד, הופכת את העבודה לקלה ומהירה יותר,מבלי לפגוע בתוצאה מצוינת.
649
פוג'י צם - דיספנסר
פוג'י צם - דיספנסר
מספר קטלוג: 34890015
דיספנסר לפוג'י צם .
101
פוג'י פלוס
פוג'י פלוס
מספר קטלוג: 34CEFD003
פוג'י פלוס -גלאס יונומר, מחוזק שרף, להדבקות כתרים וגשרים ממתכת כלשהי, מחרסינה על בסיס מתכת, משרף.
380
פוג'י פלוס קפסולות  50
פוג'י פלוס קפסולות 50
מספר קטלוג: 34CEFD005
פוג' פלוס -גלאס יונומר, מחוזק שרף, בקפסולות להדבקות כתרים וגשרים ממתכת כלשהי, מחרסינה על בסיס מתכת, משרף.
539
מוריד כתרים GC
מוריד כתרים GC
מספר קטלוג: 34EQKP001
צבת להורדת שחזורים ,זמניים,סוגי השחזורים בעת מדידתם.
656
טישו קונדישינר GC ורוד
טישו קונדישינר GC ורוד
מספר קטלוג: 34RESL002
חדש מבית GC !
הכירו את החומר החדש לריפוד רך זמני :
GC TISSUE CONDITIONER הינו הפתרון המושלם במרפאה , המספק רכות
והגיינה לאורך זמן .
יתרונות  :
*שליטה על חוזק קישור בין ריפוד לתותבת
*עבודה מהירה
*פני השטח נשארים חלקים לאורך זמן ואינם סופחים זיהום
 
363
GC COE SOFT קו - סופט
GC COE SOFT קו - סופט
מספר קטלוג: 340000038
קו סופט-שרף לריפוד רך של תותבות
379
GC COE COMFORT קו קומפורט
GC COE COMFORT קו קומפורט
מספר קטלוג: 340000040
קו קומפורט -שרף לריפוד רך זמני של תותבות, ריפוד רך זמני ( 1-2 שבועות) של תותבות.
379
ריליין סופט קרטרידג' GC
ריליין סופט קרטרידג' GC
מספר קטלוג: 34REREC003
ריפוד רך לתותבות על בסיס סיליקון
312
ריליין GC
ריליין GC
מספר קטלוג: 34REREL04
הינו שרף לריפוד קשה קבוע ולהארכת גבולות התותבת,החומר אינו מכיל MMA ולכן ריחו אינו חריף והוא אינו מגרה את רקמות הפה.
495
מקלות איזו-קומפאונד 120 גר' GC
מקלות איזו-קומפאונד 120 גר' GC
מספר קטלוג: 34IMIF002
מקלות שעווה לרישום גבולות התותבת ולמטבעים לפני ריפוד.
117
סופט ליינר GC
סופט ליינר GC
מספר קטלוג: 34RESL001
שרף לריפוד רך זמני של תותבות .ריפוד רך זמני ( 3-4 שבועות) של תותבות.
327