סתימות קומפוזיט

מזרק Z-250 של 3M ESPE

מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
מס' קטלוג
שם המוצר
סה"כ
מספר קטלוג: 4301370A1
מזרק Z-250 צבע A1
מספר קטלוג: 4301370A1
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370A2
מזרק Z-250 צבע A2
מספר קטלוג: 4301370A2
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370A3
מזרק Z-250 צבע A3
מספר קטלוג: 4301370A3
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 431370A35
מזרק Z-250 צבע A3.5
מספר קטלוג: 431370A35
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370A4
מזרק Z-250 צבע A4
מספר קטלוג: 4301370A4
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370B1
מזרק Z-250 צבע B1
מספר קטלוג: 4301370B1
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370B2
מזרק Z-250 צבע B2
מספר קטלוג: 4301370B2
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370B3
מזרק Z-250 צבע B3
מספר קטלוג: 4301370B3
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145
מספר קטלוג: 4301370C2
מזרק Z-250 צבע C2
מספר קטלוג: 4301370C2
מזרק קומפוזיט לשחזור סתימות לבנות של חברת 3M/ESPE המגיע בצבעים שונים.
סה"כ: 145